Syvendedags Adventistkirken i Norge

Du finner Adventistkirken Betel  i Akersgt 74, 0180 OSLO (inngang Thor Olsens gt)

Velkommen

til bibelstudium kl. 10.00

og gudstjeneste kl. 11.15

hver lørdag i Akersgaten 74,

mot nord i Oslo sentrum.

Klikk her for kart!

ADVENTISTKIRKEN BETEL

Adventistkirken Betel er den eldste syvendedags adventistkirken i Norge, stiftet i 1879. Betel - et bønnens hus for alle folkeslag! 

 


Du kan laste ned den trykte kunngjøringen for 28. november her.
 


There is a weekly Prayer meeting in English every Thursday 19.00- 20.00 in Betel. Welcome!


Stikk-innom klubben møtes annenhver tirsdag kl. 12.00– 14.00.


Betel Vocal group is practising every Friday 19.00– 20.00 in Betel. Welcome to everyone who loves singing!


Ungdomslaget har egne nettsider!


FREDAGSKVELDSMØTER

Hver fredag kveld er det fredagskveldsmøte i Herrebadet kl. 19.00. Alle er selvfølgelig hjertelig velkommen! Ta gjerne med en venn. 

 

Og husk: fredagskveldsmøtene er for alle (ikke bare de som er med i ungdomslaget).

 

Du finner mer info på ungdomslagets nye nettsider.

 

Velkommen!

 


SABU arrangerer Ekteskapshelg på Sundvolden Hotell 12.– 14. februar 2016, med Anne-May og Thomas Müller.
Meld dere på allerede nå!


Felles sabbatsskoleåpning*: Fra 16. mai har vi hatt en kort, felles åpning av sabbatsskolen kl. 10.00. Det blir tekstlesning, bønn, sang, kollekt og en gang i måneden Mission Spotlight. Vi håper dette vil styrke opplevelsen av felleskap og bidra til at flere kommer tidlig til sabbatsskolen.

Joint Sabbath School Opening*: From May 16th we have had a short, joint opening of Sabbath School at 10:00. There will be scripture reading, prayer, singing, offering, and once a month Mission Spotlight. We hope this will strengthen the experience of fellowship and encourage more to come early to Sabbath School.

*Lillian's Sabbath School group will continue to start at 10.00. The other groups will participate in the joint opening.


Evocations of Grace*
Lillian’s sabbath school class begins a new quarter of studies starting on September 5, 10:00 a.m. in the parent’s behind the Sanctuary (entrance right ahead from top of the stairs). The title for this quarter’s lessons is ”EVOCATIONS OF GRACE”. The studies will focus on delving deep into the marvels of creation, and to understand from at biblical perspective the inseparable connection between ecology, theology and ethics. The studies will look into the close connection between NATURE and GRACE, the presence of God in His creation, and the understanding of how God reveals His character through His creation. These are just
a few of the many profound truths we will cover. If you have any questions or comments regarding this class, please write to Lillian Correa. All are welcome.

*Title borrowed from a book written by Joseph Sittler, ”Evocations of Grace: Writings on Ecology, Theology and Ethics”.


Har du lyst til å hjelpe til i barnesabbatskolen? Du vil få opplæring. Kontakt Vibeke Bøhmer eller Melinda Jørgensen på tlf. 922 58 557 om du er interessert.


Er Betel bare en sabbats-menighet? Annenhver tirsdag kl. 12– 14 møtes Stikk-innom klubben i Betel, og hver tirsdag kl. 18 møtes speideren i Adventkirken Ulsrud. Hver onsdag kl. 18 er det øvelse for Triangelos i Betel. Hver torsdag kl. 19.00- 20.00 er det Bønnemøte i Betel, på engelsk. Hver fredag kl. 19.00 er det kveldsmøte i Betelkjelleren (se Ungdomslagets nettside). Og selvsagt, hver sabbat (lørdag) er det barnesabbatsskole og for voksne bibelstudium kl. 10.00 og gudstjeneste kl. 11.15. Den etiopiske gruppen møtes etter gudstjenesten hver sabbat. Den første og den andre sabbaten i hver måned er det gudstjeneste på spansk kl. 13.30.


Kommer du deg ikke til Betel? Hver dag kl. 9– 13 (samt mandag kl. 22– 24), unntatt søndag, kan du høre på Adventkirkens egen nærradio i Oslo, Kanal 7, på FM 107,7. På nettet kan du høre på webradio og se på web-TV, norske programmer på Hope Channel Norge.


Evangelisk arbeid har to sider som ikke kan skilles, en åndelig og en materiell. Den åndelige delen av Guds verk lider hvis vi ikke samtidig tar vare på det materielle. Vår bygning er sliten og trenger din hjelp. Med 10% av vår inntekt til det åndelige (tiende), og 1% av inntekten til det materielle (husleie) kan vi trygt oppfylle alle våre økonomiske utfordringer.La oss forplikte oss til å få balanse tilbake i våre økonomi.

Bruk kontonummer 7023.09.51754

 


Servicio Sabatico en Espanol. Los primeros dos sabados de cada mes a las dos de la tarde 14.00. Favor contactar al pastor Jorge Alberto Bastos Orozco al tlf. 92665198 para mas detalles e información.


Ledige plasser på Østmarka skole

Østmarka skole er Adventkirkens grunnskole i Oslo som drives med offentlig støtte etter privatskoleloven. Skolen har elever med ulik tros- og livssynsbakgrunn. 

Vi tilbyr små klasser med god oppfølging og stor voksentetthet. Hos oss blir barna sett og tatt vare på samtidig som de opplever klare forventninger til innsats og ønsket oppførsel. Tydelighet er viktig for oss på Østmarka.

Skolen ligger på Ulsrud rett ved marka som brukes flittig av lærere og elever. Vi setter fokus på helse og livsglede bl.a. gjennom daglig arrangert fysisk aktivitet på alle trinn.

Ta kontakt med skolen for mer informasjon: Tlf. 47 97 97 77.


www.kirkenorge.no kan du nå søke på ”Adventkirken Oslo” - da finner du både Betel og Ulsrud menighet. Søker du bare på ”Adventkirke” får du 62 treff fra hele landet.


Hvis du er på Facebook, kan du søke på ”Adventistkirken Betel” og melde deg inn i denne gruppen (du behøver ikke å være medlem av Betel menighet).


Speideren møtes hver tirsdag. Sted og tid: Adventkirken Ulsrud tirsdager kl. 18.00– 20.00. Det er speider hver tirsdag for både små (1.-4. kl) og store (5.-10. kl) speidere. For nærmere informasjon, kontakt Åsa Svensson, tlf. 97401199.


Etiopisk gruppe møtes i Betelkjelleren hver sabbat kl. 14.00– 16.00. Kontakt Molalign Hailu for mer informasjon, telefon 91110106 eller e-post.


For informasjon om andre internasjonale grupper, kontakt pastor Jorge Alberto Bastos Orozco tlf. 92665198 eller 66782226.


Sabias que puedes cargar gratis la leccion Sabatica directamente de Internet. Esta es la direccion :
 
www.absg.adventist.org/Languages.htm

www.pmministries.com/


Listen to this week’s Voice of Hope broadcast in English or Spanish on the AR website. This is just one of the many new features in AR On The Air. You’ll find audio and video streams to several Adventist stations.


Du kan laste ned den nyeste møteplanen for Østnorsk distrikt her (PDF-fil).


Ønsker du å leie Betels lokaler? Kontakt Linn Helene Stølen, tlf. 472 59 439. For leie av Kurbadets lokaler, kontakt Eric Steinsvåg, tlf. 936 93 060.


Aktivitetskalenderen for Den norske union ligger på nettet.


Du finner en del andre aktiviteter i menigheten og i Adventistsamfunnet under menypunktet ”SDA-arrangementer”, blant annet møteserier og konserter.

 


Liker du å planlegge hva du skal gjøre utover året i god tid? Sjekk ut menypunktet SDA-arrangementer


On Demand

 

Adventistsamfunnets medie-avdeling, Hope Channel Norge, tilbyr On Demand på www.hopechannel.no. Dette gir den enkelte bruker tilgang til TV-programmer i mediebiblioteket som de selv til enhver tid ønsker å se. Adventistsamfunnet i Norge presenterer dermed et helhetlig kringkastingstilbud på Internett med:

 

1.   Web-radio

2.   Web-TV

3.   Internasjonale sendinger fra HC TV Europe 

4.   On Demand

 

Måtte Jesus oppfylle sitt Ord igjennom oss!

 

Ulike gjester deler personlige livserfaringer i tilknytning til musikkinnslag de fremfører i studio. Mange av gjestene komponerer egen sang og musikk og gir oss innsyn i de bakenforliggende erfaringer til musikken vi hører.

Med beste hilsener fra

Hope Channel Norge

 


Informasjon til denne nettsiden kan sendes til nettredaktør Anders T., som gjerne vil ha info og dine forslag til Betels nettsider! Send en e-post