Syvendedags Adventistkirken i Norge

Du finner Adventkirken Betel  i Akersgt 74, 0180 OSLO (inngang Thor Olsens gt)

Velkommen

til bibelstudium kl. 10.00

og gudstjeneste kl. 11.15

hver lørdag i Akersgaten 74,

mot nord i Oslo sentrum.

Klikk her for kart!

ADVENTISTKIRKEN BETEL

Adventistkirken Betel er en av de største og den eldste syvendedags adventistkirken i Norge, stiftet i 1879. Betel - et bønnens hus for alle folkeslag! 

 


Bibelstudium kl. 10.00 og gudstjeneste kl. 11.15 hver lørdag:

29.08. Bibelstudium. ”Bibelens misjonærer, del 9 av 13”. Gudstjeneste. Ungdomslaget. Kick off. Kollekt: Ungdomslaget.

05.09. Bibelstudium. ”Bibelens misjonærer, del 10 av 13”. Gudstjeneste. Jorge Alberto Orozco Bastos. Kollekt: Hjelpeaksjonen ADRA.

12.09. Bibelstudium. ”Bibelens misjonærer, del 11 av 13”. Gudstjeneste. ADRA. Gry Haugen. Fellesutrykning Hjelpeaksjonen ADRA. Kollekt: Hjelpeaksjonen ADRA.

Høstmøte i Oslo, 18. og 19. september (i Betel 18. sept., i Haugerud kirke 19. sept.)

"Større enn oss selv"

Guds visjoner er mye større enn det vi i oss selv makter å realisere. Denne helgen vil vi fokusere på hans kraft og velsignelser, i det han bruker oss til å nå ut til byen og menneskene omkring oss.

 

Gjestetalere: Raafat Kamal. President, Trans-Europeisk divisjon

Tiago Arrais. Sanger, pastor og lærer i religion og filosofi ved Adventist University i São Paulo, Brasil

 

Program

 

Fredag i Adventkirken Betel

Kl. 19.00: Kveldsmøte med Raafat Kamal

 

Lørdag i Haugerud kirke, Haugerudsenteret 47,
0673 Oslo

Kl. 10.00: Sabbatsskole med panelsamtale. ”Bibelens misjonærer, del 12 av 13”.

Kl. 11.30: Gudstjeneste med Raafat Kamal

Kl. 13.00: Lunsj

Kl. 14.30: Konsertgudstjeneste med Tiago Arrais

 

Det blir barneprogram på lørdagen i Haugerud kirke.26.09. Bibelstudium. ”Bibelens misjonærer, del 13 av 13”. Gudstjeneste. Reidar Olsen. Kollekt: Menighetens utgifter. Nattverd.
 
03.10. Bibelstudium. ”Jeremia, del 1 av 13”. Gudstjeneste. Vinjar Romsvik. Kollekt: Menighetens utgifter.

10.10. Bibelstudium. ”Jeremia, del 2 av 13”. Gudstjeneste. David Havstein. Kollekt: Norsk Bibelinstitutt.

17.10. Bibelstudium. ”Jeremia, del 3 av 13”. Gudstjeneste. Linn Helene Stølen. Kollekt: Advent Nytt.

24.10. Bibelstudium. ”Jeremia, del 4 av 13”. Gudstjeneste. Kollekt: Menighetens utgifter.

31.10. Bibelstudium. ”Jeremia, del 5 av 13”. Gudstjeneste. Ungdomslaget. Start på bønneuken. Kollekt: Menighetens utgifter.

07.11. Bibelstudium. ”Jeremia, del 6 av 13”. Gudstjeneste. Reidar Johansen Kvinge. Avslutning av bønneuken. Bønneukeoffer til Global Misjon.

14.11. Bibelstudium. ”Jeremia, del 7 av 13”. Gudstjeneste. Jorge Alberto Orozco Bastos. Kollekt: Menighetens utgifter.

21.11. Bibelstudium. ”Jeremia, del 8 av 13”. Gudstjeneste. David Havstein. Kollekt: Østmarka skole.

28.11. Bibelstudium. ”Jeremia, del 9 av 13”. Gudstjeneste. Ungdomslaget. Kollekt: Menighetens utgifter.

05.12. Bibelstudium. ”Jeremia, del 10 av 13”. Skolegudstjeneste. Østmarka skole. Kollekt: Menighetens utgifter.

12.12. Bibelstudium. ”Jeremia, del 11 av 13”. Gudstjeneste. David Havstein. Kollekt: Kanal 7.

19.12. Bibelstudium. ”Jeremia, del 12 av 13”. Gudstjeneste. Kollekt: Menighetens utgifter.

26.12. Bibelstudium. ”Jeremia, del 13 av 13”. Gudstjeneste. Kollekt: Menighetens utgifter.

02.01. Bibelstudium. ”Den store strid, del 1 av 13”. Gudstjeneste.   Rolf Andvik.


Du kan laste ned den nyeste møteplanen for Østnorsk distrikt her (PDF-fil).


Ønsker du å leie Betels lokaler? Kontakt Linn Helene Stølen, tlf. 472 59 439. For leie av Kurbadets lokaler, kontakt Eric Steinsvåg, tlf. 936 93 060.


Aktivitetskalenderen for Den norske union ligger på nettet.


Du finner en del andre aktiviteter i menigheten og i Adventistsamfunnet under menypunktet ”SDA-arrangementer”, blant annet møteserier og konserter.

 


Liker du å planlegge hva du skal gjøre utover året i god tid? Sjekk ut menypunktet SDA-arrangementer


On Demand

 

Adventistsamfunnets medie-avdeling, Hope Channel Norge, tilbyr On Demand på www.hopechannel.no. Dette gir den enkelte bruker tilgang til TV-programmer i mediebiblioteket som de selv til enhver tid ønsker å se. Adventistsamfunnet i Norge presenterer dermed et helhetlig kringkastingstilbud på Internett med:

 

1.   Web-radio

2.   Web-TV

3.   Internasjonale sendinger fra HC TV Europe 

4.   On Demand

 

Måtte Jesus oppfylle sitt Ord igjennom oss!

 

De første programmene i TV-serien Musikken i mitt liv er nå tilgjengelig i mediebiblioteket på www.hopechannel.no.

Ulike gjester deler personlige livserfaringer i tilknytning til musikkinnslag de fremfører i studio. Mange av gjestene komponerer egen sang og musikk og gir oss innsyn i de bakenforliggende erfaringer til musikken vi hører.

Med beste hilsener fra

Hope Channel Norge

 


Informasjon til denne nettsiden kan sendes til nettredaktør Anders T., som gjerne vil ha info og dine forslag til Betels nettsider! Send en e-post

 

 

 

 

 

 

 


Du kan laste ned den trykte kunngjøringen fra 4. juli her   


Felles sabbatsskoleåpning*: Fra 16. mai har vi hatt en kort, felles åpning av sabbatsskolen kl. 10.00. Det blir tekstlesning, bønn, sang, kollekt og en gang i måneden Mission Spotlight. Vi håper dette vil styrke opplevelsen av felleskap og bidra til at flere kommer tidlig til sabbatsskolen.

Joint Sabbath School Opening*: From May 16th we have had a short, joint opening of Sabbath School at 10:00. There will be scripture reading, prayer, singing, offering, and once a month Mission Spotlight. We hope this will strengthen the experience of fellowship and encourage more to come early to Sabbath School.

* Lillian's Sabbath School group will continue to start at 10.00. The other groups will participate in the joint opening.


Har du lyst til å hjelpe til i barnesabbatskolen? Du vil få opplæring. Kontakt Vibeke Bøhmer eller Melinda Jørgensen på tlf. 922 58 557 om du er interessert.


Ungdomslaget har egne nettsider!


FREDAGSKVELDSMØTER

Hver fredag kveld er det fredagskveldsmøte i Herrebadet kl. 19.00. Alle er selvfølgelig hjertelig velkommen! Ta gjerne med en venn. 

 

Og husk: fredagskveldsmøtene er for alle (ikke bare de som er med i ungdomslaget).

 

Du finner mer info på ungdomslagets nye nettsider.

 

Velkommen!

 


Er Betel bare en sabbats-menighet? Annenhver tirsdag kl. 12– 14 møtes Stikk-innom klubben i Betel, og hver tirsdag kl. 18 møtes speideren i Adventkirken Ulsrud. Hver onsdag kl. 18 er det øvelse for Triangelos i Betel. Hver fredag kl. 19.00 er det kveldsmøte i Betelkjelleren (se Ungdomslagets nettside). Og selvsagt, hver sabbat (lørdag) er det barnesabbatsskole og for voksne bibelstudium kl. 10.00 og gudstjeneste kl. 11.15. Den etiopiske gruppen møtes etter gudstjenesten hver sabbat. Den første og den andre sabbaten i hver måned er det gudstjeneste på spansk kl. 13.30.


Kommer du deg ikke til Betel? Hver dag kl. 9– 13 (samt mandag kl. 22– 24), unntatt søndag, kan du høre på Adventkirkens egen nærradio i Oslo, Kanal 7, på FM 107,7. På nettet kan du høre på webradio og se på web-TV, norske programmer på Hope Channel Norge.


Evangelisk arbeid har to sider som ikke kan skilles, en åndelig og en materiell. Den åndelige delen av Guds verk lider hvis vi ikke samtidig tar vare på det materielle. Vår bygning er sliten og trenger din hjelp. Med 10% av vår inntekt til det åndelige (tiende), og 1% av inntekten til det materielle (husleie) kan vi trygt oppfylle alle våre økonomiske utfordringer.La oss forplikte oss til å få balanse tilbake i våre økonomi.

Bruk kontonummer 7023.09.51754

 


Servicio Sabatico en Espanol. Los primeros dos sabados de cada mes a las dos de la tarde 14.00. Favor contactar al pastor Jorge Alberto Bastos Orozco al tlf. 92665198 para mas detalles e información.


Ledige plasser på Østmarka skole

Østmarka skole er Adventkirkens grunnskole i Oslo som drives med offentlig støtte etter privatskoleloven. Skolen har elever med ulik tros- og livssynsbakgrunn. 

Vi tilbyr små klasser med god oppfølging og stor voksentetthet. Hos oss blir barna sett og tatt vare på samtidig som de opplever klare forventninger til innsats og ønsket oppførsel. Tydelighet er viktig for oss på Østmarka.

Skolen ligger på Ulsrud rett ved marka som brukes flittig av lærere og elever. Vi setter fokus på helse og livsglede bl.a. gjennom daglig arrangert fysisk aktivitet på alle trinn.

Ta kontakt med skolen for mer informasjon: Tlf. 47 97 97 77.


www.kirkenorge.no kan du nå søke på ”Adventkirken Oslo” - da finner du både Betel og Ulsrud menighet. Søker du bare på ”Adventkirke” får du 62 treff fra hele landet.


Hvis du er på Facebook, kan du søke på ”Betel Adventkirke” og melde deg inn i denne gruppen (du behøver ikke å være medlem av Betel menighet).


Speideren møtes hver tirsdag. Sted og tid: Adventkirken Ulsrud tirsdager kl. 18.00– 20.00. Det er speider hver tirsdag for både små (1.-4. kl) og store (5.-10. kl) speidere. For nærmere informasjon, kontakt Åsa Svensson, tlf. 97401199.


Barnesabbatsskolen har sin egen nettside, hvor det også står oppdatert info høsten 2013– våren 2014 om ”Meg@Gud” som er et nytt tilbud ti tenåringene, og vi har også en nettside om tilbud til barna.


The Childrens’ Sabbath school has its own website — also in English — and we also have a website about what we can offer the children (sorry, this one is only in Norwegian).


Etiopisk gruppe møtes i Betelkjelleren hver sabbat kl. 14.00– 16.00. Kontakt Molalign Hailu for mer informasjon, telefon 91110106 eller e-post.


For informasjon om andre internasjonale grupper, kontakt pastor Jorge Alberto Bastos Orozco tlf. 92665198 eller 66782226.


Sabias que puedes cargar gratis la leccion Sabatica directamente de Internet. Esta es la direccion :
 
www.absg.adventist.org/Languages.htm

www.pmministries.com/


Listen to this week’s Voice of Hope broadcast in English or Spanish on the AR website. This is just one of the many new features in AR On The Air. You’ll find audio and video streams to several Adventist stations.