Syvendedags Adventistsamfunnet i Norge

Du finner Adventkirken Betel  i Akersgt 74, 0180 OSLO (inngang Thor Olsens gt)

Velkommen

til bibelstudium kl. 10.00

og gudstjeneste kl. 11.15

hver lørdag i Akersgaten 74,

mot nord i Oslo sentrum.

Klikk her for kart!

ADVENTKIRKEN BETEL

Adventkirken Betel er en av de største og den eldste syvendedags adventist menigheten i Norge, stiftet i 1879. Betel - et bønnens hus for alle folkeslag! 

 


Bibelstudium kl. 10.00 og gudstjeneste kl. 11.15 hver lørdag:

«SONDERINGER OM DET GODE LIV»

Denne våren inviteres det til en spesiell prekenserie ved menighetens gudstjenester, f.o.m. sabbaten den 1. mars. Utgangspunktet er kristendommens grunnleggende fundament for tro og liv - De ti bud og Saligprisningene, slik disse er kommet til oss gjennom Bibelen, fra Gud selv og fra Jesus. Vi minnes i disse tider politiske og nasjonale frihetskjempere, ikke minst med fokus på Eidsvollsmennene som i 1814 gjorde et banebrytende arbeid med utformingen av Grunnloven. Med dette hadde man det gode liv for øye. Bibelen har enda større troverdighet i så måte, for Guds Ord forteller om universets lovgiver og en frelser som viser til det aller beste som mennesker kan tilbys. Ta med deg en brosjyre i dag for din egen del, og ta med deg flere brosjyrer for å invitere dine venner.

19.04. Bibelstudium. ”Kristus og hans lov, del 3 av 13 — Kristus og religiøs tradisjon”. Gudstjeneste. Tito Correa. Prekenserie del 8 av 14: ”Det gode liv og redelighet”. Kollekt: Menighetens utgifter.

26.04. Bibelstudium. ”Kristus og hans lov, del 4 av 13 — Kristus og loven i Bergprekenen”. Gudstjeneste. Sigve Tonstad. Prekenserie del 9 av 14: ”Det gode liv og omdømme”. Kollekt: Menighetens utgifter.

03.05. Bibelstudium. ”Kristus og hans lov, del 5 av 13 — Kristus og sabbaten”. Gudstjeneste. Jorge Alberto Bastos Orozco. Prekenserie del 10 av 14: ”Det gode liv og tilfredshet”. Kollekt: Menighetens utgifter.

10.05. Bibelstudium. ”Kristus og hans lov, del 6 av 13 — Kristi død og loven”. Gudstjeneste. Sigve Tonstad. Prekenserie del 11 av 14: ”Det gode liv og lærevillighet”. Kollekt: Unionens og Divisjonens katastrofeoffer.

17.05. Bibelstudium. ”Kristus og hans lov, del 7 av 13 — Kristus, lovens ende”. Gudstjeneste. Reidar Olsen. Kollekt: Menighetens utgifter. Norges nasjonaldag (200 års jubileum for Grunnloven).

24.05. Bibelstudium. ”Kristus og hans lov, del 8 av 13 — Guds lov og Kristi lov”. Gudstjeneste. David Havstein. Prekenserie del 12 av 14: ”Det gode liv og sorg”. Kollekt: Speideren.

31.05. Bibelstudium. ”Kristus og hans lov, del 9 av 13 - Kristus, loven og evangeliet”. Gudstjeneste. Reidar Olsen. Prekenserie del 13 av 14: ”Det gode liv og storsinn”. Kollekt: Menighetens utgifter.

07.06. Bibelstudium. ”Kristus og hans lov, del 10 av 13 — Kristus, loven og paktene”. Gudstjeneste. Jorge Alberto Bastos Orozco. Prekenserie del 14 av 14: ”Det gode liv og rettferdighet”. Kollekt: Kanal 7.

13.– 14.06. ØND årsmøte, Oslo. Janos Kovic, Wintley Phipps med flere. Bibelstudium. ”Kristus og hans lov, del 11 av 13 — Apostlene og loven”.

21.06. Bibelstudium. ”Kristus og hans lov, del 12 av 13 — Kristi menighet og loven”. Gudstjeneste. Kollekt: Menighetens utgifter.

28.06. Bibelstudium. ”Kristus og hans lov, del 13 av 13 — Kristi rike og loven”. Gudstjeneste. Reidar Olsen. Kollekt: Menighetens utgifter. Nattverd.

05.07. Bibelstudium. ”Jesu undervisning, del 1 av 13 — Vår kjærlige himmelske far”. Gudstjeneste.

12.07. Bibelstudium. ”Jesu undervisning, del 2 av 13 — Sønnen”. Gudstjeneste.


…..

20.09. Høstmøte i Haugerud kirke. Daniel Duda.


Du kan laste ned den nyeste møteplanen for Østnorsk distrikt her (PDF-fil).


Ønsker du å leie Betels lokaler? Kontakt Linn Helene Stølen, tlf. 472 59 439. For leie av Kurbadets lokaler, kontakt Eric Steinsvåg, tlf. 936 93 060.


Aktivitetskalenderen for Den norske union ligger på nettet.


Du finner en del andre aktiviteter i menigheten og i Adventistsamfunnet under menypunktet ”SDA-arrangementer”, blant annet møteserier og konserter.

 


Liker du å planlegge hva du skal gjøre utover året i god tid? Sjekk ut menypunktet SDA-arrangementer


On Demand

 

Adventistsamfunnets medie-avdeling, Hope Channel Norge, tilbyr On Demand på www.hopechannel.no. Dette gir den enkelte bruker tilgang til TV-programmer i mediebiblioteket som de selv til enhver tid ønsker å se. Adventistsamfunnet i Norge presenterer dermed et helhetlig kringkastingstilbud på Internett med:

 

1.   Web-radio

2.   Web-TV

3.   Internasjonale sendinger fra HC TV Europe 

4.   On Demand

 

Måtte Jesus oppfylle sitt Ord igjennom oss!

 

De første programmene i TV-serien Musikken i mitt liv er nå tilgjengelig i mediebiblioteket på www.hopechannel.no.

Ulike gjester deler personlige livserfaringer i tilknytning til musikkinnslag de fremfører i studio. Mange av gjestene komponerer egen sang og musikk og gir oss innsyn i de bakenforliggende erfaringer til musikken vi hører.

Med beste hilsener fra

Hope Channel Norge

 


Informasjon til denne nettsiden kan sendes til nettredaktør Anders T., som gjerne vil ha info og dine forslag til Betels nettsider! Send en e-post

 

 

 

 

 

 

Unggdomslagets har fått nye flotte nettsider!

 


FREDAGSKVELDSMØTER

Hver fredag kveld er det fredagskveldsmøte i Herrebadet kl. 19.00. Alle er selvfølgelig hjertelig velkommen! Ta gjerne med en venn. 

 

Og husk: fredagskveldsmøtene er for alle (ikke bare de som er med i ungdomslaget).

 

Du finner mer info på ungdomslagets nye nettsider.

 

Velkommen!

 


Er Betel bare en sabbats-menighet? Annenhver tirsdag kl. 12– 14 møtes Stikk-innom klubben i Betel, og hver tirsdag kl. 18 møtes speideren i Adventkirken Ulsrud. Hver onsdag kl. 18 er det øvelse for Triangelos i Betel. Hver fredag kl. 19.00 er det kveldsmøte i Betelkjelleren (se Ungdomslagets nettside). Og selvsagt, hver sabbat (lørdag) er det barnesabbatsskole og for voksne bibelstudium kl. 10.00 og gudstjeneste kl. 11.15. Den etiopiske gruppen møtes etter gudstjenesten hver sabbat. Av og til gjelder dette også den fillipinske gruppen. Den første og den andre sabbaten i hver måned er det gudstjeneste på spansk kl. 13.30.


Kommer du deg ikke til Betel? Hver dag kl. 9– 13 (samt mandag kl. 22– 24), unntatt søndag, kan du høre på Adventkirkens egen nærradio i Oslo, Kanal 7, på FM 107,7. På nettet kan du høre på webradio og se på web-TV, norske programmer på Hope Channel Norge.


Evangelisk arbeid har to sider som ikke kan skilles, en åndelig og en materiell. Den åndelige delen av Guds verk lider hvis vi ikke samtidig tar vare på det materielle. Vår bygning er sliten og trenger din hjelp. Med 10% av vår inntekt til det åndelige (tiende), og 1% av inntekten til det materielle (husleie) kan vi trygt oppfylle alle våre økonomiske utfordringer.La oss forplikte oss til å få balanse tilbake i våre økonomi.

Bruk kontonummer 7023.09.51754

 


Servicio Sabatico en Espanol. Los primeros dos sabados de cada mes a las dos de la tarde 14.00. Favor contactar al pastor Jorge Alberto Bastos Orozco al tlf. 92665198 para mas detalles e información.


Ledige plasser på Østmarka skole

Østmarka skole er Adventkirkens grunnskole i Oslo som drives med offentlig støtte etter privatskoleloven. Skolen har elever med ulik tros- og livssynsbakgrunn. 

Vi tilbyr små klasser med god oppfølging og stor voksentetthet. Hos oss blir barna sett og tatt vare på samtidig som de opplever klare forventninger til innsats og ønsket oppførsel. Tydelighet er viktig for oss på Østmarka.

Skolen ligger på Ulsrud rett ved marka som brukes flittig av lærere og elever. Vi setter fokus på helse og livsglede bl.a. gjennom daglig arrangert fysisk aktivitet på alle trinn.

Ta kontakt med skolen for mer informasjon: Tlf. 22 75 76 70.


www.kirkenorge.no kan du nå søke på ”Adventkirken Oslo” - da finner du både Betel og Ulsrud menighet. Søker du bare på ”Adventkirke” får du 62 treff fra hele landet.


Hvis du er på Facebook, kan du søke på ”Betel Adventkirke” og melde deg inn i denne gruppen (du behøver ikke å være medlem av Betel menighet).


Speideren møtes hver tirsdag. Sted og tid: Adventkirken Ulsrud tirsdager kl. 18.00– 20.00. Det er speider hver tirsdag for både små (1.-4. kl) og store (5.-10. kl) speidere. For nærmere informasjon, kontakt Åsa Svensson, tlf. 97401199.


Barnesabbatsskolen har sin egen nettside, hvor det også står oppdatert info høsten 2013– våren 2014 om ”Meg@Gud” som er et nytt tilbud ti tenåringene, og vi har også en nettside om tilbud til barna.


The Childrens’ Sabbath school has its own website — also in English — and we also have a website about what we can offer the children (sorry, this one is only in Norwegian).


Etiopisk gruppe møtes i Betelkjelleren hver sabbat kl. 14.00– 16.00. Kontakt Molalign Hailu for mer informasjon, telefon 91110106 eller e-post.


For informasjon om andre internasjonale grupper, kontakt pastor Jorge Alberto Bastos Orozco tlf. 92665198 eller 66782226.


Sabias que puedes cargar gratis la leccion Sabatica directamente de Internet. Esta es la direccion :
 
www.absg.adventist.org/Languages.htm

www.pmministries.com/


Listen to this week’s Voice of Hope broadcast in English or Spanish on the AR website. This is just one of the many new features in AR On The Air. You’ll find audio and video streams to several Adventist stations.